Gratis offerte

International Collection Services

Hoeveel kost een schuldvordering via ICS?

Ik wil weten hoe ICS mijn onbetaalde factuur gaat innen en wat dat mij effectief zal kosten. Wat is de volledige kostprijs? Hoe gaat ICS te werk? 

Stuur mij geheel vrijblijvend en gratis een volledige kostenofferte voor de buitengerechtelijke inning van volgende factu(u)r(en):