MRO Finance & Administration

ICS: POWERFUL ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SERVICES FOR MRO

MRO: OUTSOURCING FINANCIAL ADMINISTRATION

Jaren geleden werden zaken zoals loonberekening en –administratie intern afgehandeld terwijl er vandaag nauwelijks nog bedrijven zijn die deze taken zelf uitvoeren. De tendens naar een steeds verdergaande en meer gesegmenteerde outsourcing neemt ook vandaag nog toe.

Vandaag is de tendens om alles te outsourcen wat niet als “core business” kan bestempeld worden of wat geen direct concurrentievoordeel creëert.

De financiële administratie van MRO is een duidelijk identificeerbaar business proces en kan uitbesteed worden om de kosten zo laag mogelijk te houden en uw winstgevendheid en concurrentievermogen maximaal te ondersteunen.

De specifieke organisatie van MRO waarbij nagenoeg geen voorraden aangehouden worden heeft een diepgaande en kosten genererende impact op de niet productie-kritische processen. Lage voorraadniveau’s betekenen immers ook vele bestellingen.
De aankoop-administratie staat onder druk door het grote aantal diverse inkomende facturen die moeten gecontroleerd worden, ingegeven worden in het systeem, afgepunt en betaald worden. Dit vergt veel tijd en middelen die men efficiënter kan aanwenden door zich te concentreren op de “core business” die waarde creëert.

DE OPLOSSING?

OPTIMALISEREN DOOR HET OUTSOURCEN VAN DE ADMINISTRATIE EN FINANCIERING VAN MRO.

Als MRO service provider biedt ICS hier een bedrijfsspecifieke oplossing. Door onze technisch-administratieve kennis en financiële knowhow te combineren in een ‘made to measure' dienstverlening realiseren we voor onze klant een kostenbesparende synergie. Wij verzorgen de ganse financiële administratie: uw gebruikelijke MRO leveranciers factureren aan ons en wij doen de rest (matchen van PO aan DL, inboeken van de factuur). Waar nodig financieren we zelfs contantbetalingen. U ontvangt 1 factuur per periode.

Voordelen van het uitbesteden van de administratie en financiering van MRO:

- De workload van uw administratie vermindert aanzienlijk.
- De nieuwe situatie wordt snel en eenvoudig geïmplementeerd en naadloos geïntegreerd in uw bestaand systeem.
- De dienstverlening is flexibel en kan onmiddellijk aangepast worden aan een veranderende situatie.
- De communicatie is tot zijn essentie beperkt en gestript van alle overbodige informatie.
- Transparante oplossing die garant staat voor efficiënte controlemechanismen.
- De dienstverlening is voor klant en leveranciers duidelijk herkenbaar en bereikbaar: Antwerpen en niet Bangalore is het aanspreekpunt.

En tenslotte, de essentie: een geoutsourcete, performante dienstverlening die berekend wordt tegen een zeer scherpe kostprijs.

1. UW WORKLOAD VERMINDERT

De aankoper plaatst een order, lijst deze periodiek op en stuurt deze door naar ICS. Na levering van de bestelling maakt de aankoper een delivery list op per periode en stuurt deze door aan ICS.

ICS matcht beide lijsten volgens opgegeven data en parameters. Non matchings worden snel en overzichtelijk teruggekoppeld. Indien gewenst komt uw ICS account beheerder de matchings on site oplossen.

U ontvangt 1 factuur met bijlagen. ICS voert de betalingen uit aan de leveranciers.

Voordeel: een “fixed cost” model wordt vervangen door een variabel model. Veel minder taak- en werkplanning waardoor de kostprijs per transactie aanzienlijk daalt. Werknemers kunnen zich concentreren op inkomsten en klant gerelateerde taken.

2. IMPLEMENTATIE: SNEL EN NAADLOOS

ICS heeft een zeer performante IT tool ontwikkeld die ons in staat stelt om eenvoudig en snel met uw bestaande systeem te ‘praten’. U hoeft uw huidige primaire dataproductie niet aan te passen. De implementatie kan gefaseerd gebeuren waardoor u gecontroleerd de performantie kan evalueren.

3. FLEXIBELE DIENSTVERLENING

In een snel veranderende omgeving moet men zich sneller kunnen aanpassen. Wij maken ons sterk dat wij onze dienstverlening zowel technisch als wat betreft de scope van het aanbod onmiddellijk kunnen laten aansluiten op elke verandering of uitbreiding die u zou wensen door te voeren.

U verschuift hierdoor een deel van de kosten van technische upgrading naar ons.