FAQ

Hoeveel kost het innen van een niet betaalde factuur?

De kostprijs van een buitengerechtelijke inning van een schuldvordering is afhankelijk van 3 factoren: het land van de debiteur, het bedrag van de vordering en de leeftijd van de vordering. U betaalt alleen wanneer er effectief geld wordt geïnd. Wanneer uw debiteur kan betalen maar niet wil betalen, dan raden wij aan om te dagvaarden. U kent steeds vooraf de volledige kostprijs. Wil u snel weten wat de kostprijs voor uw factuur is? Vraag dan vandaag nog een vrijblijvende en gratis prijsofferte.

Vraag vrijblijvend een gratis offerte aan.

Welk is het kleinste bedrag dat ICS voor u kan innen?

In het algemeen int ICS uw vorderingen vanaf 50 euro in België en vanaf 100 euro in het buitenland. Uitzonderingen zijn uiteraard bespreekbaar wanneer het gaat over grotere volumes.

In welke landen kan ICS uw schuldvordering innen?

ICS werkt wereldwijd, hetzij met professionele partners, hetzij via een van haar eigen vestigingen. U kan hier een lijst met landen en tarieven raadplegen.

ICS is bovendien lid van Global Credit Solutions. Deze organisatie is actief in 80 landen en ICS heeft de toegang tot meer dan 3000 professionals in incasso en dunning. ICS biedt u wereldwijd een oplossing tegen vooraf gekende kostprijs.

Wat gebeurt er als de debiteur in faling is?

Als uw debiteur insolvabel is wordt het dossier afgesloten en, indien gewenst, kan de debiteur in faling gedagvaard worden. U ontvangt een attest van faling.

Wat wordt er precies door ICS geïnd?

Naast de hoofdsom vordert ICS ook steeds de kosten en intresten zoals die opgenomen zijn in uw algemene voorwaarden. U ontvangt integraal wat uw debiteur betaalt, na aftrek van onze vooraf overeengekomen commissie.

Hoe gaat ICS te werk bij het innen van een schuldvordering?

U vindt hier een beschrijving van onze buitengerechtelijke procedure.

Wat gebeurt er als ik mijn klant moet dagvaarden?

Als uw klant kan betalen maar niet wil betalen, zal u hem uiteindelijk gaan dagvaarden. In alle landen waar ICS actief is onderhouden wij nauwe relaties met gespecialiseerde advocaten, die uw procedure efficiënt en tegen een competitief tarief kunnen inzetten. U krijgt steeds vooraf een gedetailleerde begroting van de kostprijs. U beslist steeds vooraf of u dagvaardt of niet. U kan uiteraard ook beslissen uw eigen raadsman in te zetten.

Hoe kan ik klant worden bij ICS?

Als u een vordering aan ons wil toevertrouwen, dan vragen wij u om beide hieronder vermelde documenten in te vullen en terug te sturen. Vergeet ook niet uw verkoopvoorwaarden mee te sturen zodat wij de te vorderen kosten en intresten correct kunnen berekenen. Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen heeft en meer informatie wil. U kan ons contacteren per e-mail of per telefoon (+32 (0)3 542 31 53).

1. Overeenkomst  (door u in te vullen en ondertekend terug te sturen of te faxen. Al onze commissies staan duidelijk aangegeven).


2. Incasso-opdracht (door u in te vullen en terug te sturen).


U ontvangt steeds een bevestiging en de contactgegevens van uw persoonlijke Collection Officer, mocht u hem vragen willen stellen over uw dossier.

Hoe kan ik, als nieuwe klant, een dossier doorgeven?

U kan een dossier doorgeven per fax, per e-mail, per brief of via onze website.


U bezorgt ons al de voor het dossier relevante documenten, samen met de door u ingevulde overeenkomst en incasso-opdracht. Indien mogelijk bezorgt u ons ook de bankgegevens en het rekeningnummer van de debiteur zodat we tijd winnen. Vergeet ook niet uw verkoopsvoorwaarden mee te sturen zodat wij de te vorderen kosten en intresten correct kunnen berekenen.

Hoe weet ik hoever ICS staat met de behandeling van mijn dossier?

ICS rapporteert onmiddellijk elke actie en elke verandering in het dossier. Als klant krijgt u toegang tot onze beveiligde website, ICSDirect. Hier kan u op elk ogenblik de gedetailleerde status van uw dossier(s) met copij van alle stukken en acties raadplegen. U kan steeds alle gevoerde correspondentie opvragen en terug afdrukken. In principe hoeft u zelf geen “papieren dossier” aan te maken. Uiteraard kan u ook steeds rechtstreeks uw persoonlijke Collection Officer contacteren.

Hoe weet ik of de inningsprocedures van ICS professioneel zijn?

ICS heeft reeds meer dan 15 jaar een uitstekende reputatie opgebouwd bij haar klanten. De internationale partners van ICS worden zorgvuldig geselecteerd en behoren tot de meest gereputeerde bedrijven in de credit management sector. ICS en haar medewerkers hanteren een zeer strikte deontologische code met respect voor confidentialiteit. Alle medewerkers worden permanent gevormd en geëvalueerd.