Algemene Voorwaarden

Artikel 1

De diensten door ICS verleend worden vergoed door commissie verschuldigd op de geïnde bedragen. De commissie en dossierkosten zijn verschuldigd vanaf de opdracht aan ICS wordt doorgegeven.

Artikel 2

De commissie is verschuldigd in volgende gevallen:

- bij betaling van het bedrag aan de klant of aan ICS.

- indien tussen klant en debiteur een overeenkomst van kwijtschelding of schuldvergelijking wordt gemaakt.

- indien de klant de geleverde goederen terugneemt.

Artikel 3

De klant verbindt zich ertoe ICS ONMIDDELLIJK te verwittigen van elke tussenkomst van de debiteur zoals betaling, contact of correspondentie.

Artikel 4

De door ICS geïnde bedragen worden maandelijks afgerekend met de klant mits inhouding van de commissie op het geïnde bedrag.

Artikel 5

De facturen van ICS zijn contant betaalbaar te Antwerpen op de zetel van de vennootschap.

Voor facturen niet betaald na 30 dagen, wordt een ingebrekestelling verstuurd.

Indien hierop geen betaling volgt, zal een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden van 15 % met een minimum van € 37. Bovendien zullen de nalatigheidsintresten 12 % per jaar bedragen.

Artikel 6

Beide partijen aanvaarden bij betwisting de bevoegdheid van de Rechtbank van Antwerpen.