Incasso-opdracht

Datum:

Schuldeiser:

Klantnummer:

Naam:

Adres:

Postcode:

Stad:

Land:

BTWnr:

Contactpersoon:

Telefoon:

Fax:

E-mail:Debiteur:

Naam:

Adres:

Postcode:

Stad:

Land:

BTWnr:

Contactpersoon:

Telefoon:

Fax:

E-mail:Vordering:

Factuurnummer

Factuurdatum

Valuta

Bedrag

1.

2.

3.

4.

Reeds betaald

Totaal:

Opmerkingen:

Wij vragen u om een rekeninguittreksel van de facturen mee te sturen. Indien mogelijk ook reeds gevoerde correspondentie, kopie ongedekte cheque(’s) en geprotesteerde wissel(s), afgiftebewijs aangetekende.Om alles vlot te laten verlopen zal de schuldeiser ICS onmiddellijk verwittigen van elke tussenkomst van debiteur zoals (deel)betaling, contact of correspondentie. De commissie is verschuldigd in volgende gevallen:

- Bij betaling aan de schuldeiser of aan ICS.

- Indien er met debiteur kwijtschelding of schuldvergelijking wordt overeengekomen.

- Indien de schuldeiser de geleverde goederen terugneemt.
Handtekening schuldeiser:                                                                                           Aantal blz in bijlage: