Werkwijze

Schuldinvordering in België

ICS staat garant voor een resultaatgerichte en strikte incasso van zakelijke vorderingen. Doorgedreven kennis van de juridische en zakelijke aspecten stellen ons in staat steeds de juiste procedure snel en efficiënt in te zetten. Het bedrag en de leeftijd van uw vordering is niet belangrijk voor de behandeling ervan. Onze procedures zijn ISO 9001 vastgelegd.

In de praktijk
U maakt met ons een overeenkomst over de incasso opdracht die u ons toevertrouwt. Hier worden eenvoudig en transparant prijzen en modaliteiten vermeld (bekijk hier een modelovereenkomst).

Uw debiteur wordt onmiddellijk aangetekend aangemaand en heeft dan 5 dagen de tijd om de verschuldigde betaling uit te voeren, inclusief kosten en intresten zoals vermeld in uw algemene voorwaarden. De debiteur kan betalen per overschrijving, Visa of bankkaart.

Wij zijn er van overtuigd dat een doorgedreven contact met de debiteur noodzakelijk is voor de snelle afhandeling van een dossier. Vanaf dag 6 wordt uw debiteur door uw Collection Officer gebeld en bezocht. De wanbetaling wordt gemeld aan diverse financiële databanken. Er zijn dan 4 mogelijkheden:
1. Uw debiteur betaalt
2. Uw debiteur betaalt, na uw akkoord, af in schijven, die door ICS zorgvuldig bewaakt en gerapporteerd worden.
3. Uw debiteur kan betalen maar wil niet. Dan raden wij aan om te dagvaarden.
4. Uw debiteur is insolvabel. Het dossier wordt afgesloten en, indien gewenst, kan de debiteur in faling gedagvaard worden. U ontvangt een attest van faling.

Status van het incassodossier
Als klant kan u op elk ogenblik via onze beveiligde ICSDirect webtoepassing de gedetailleerde status van uw dossier(s) met copij van alle stukken en acties raadplegen. ICSDirect is paswoord beveiligd en 24/7 beschikbaar.

Schuldinvordering in het Buitenland

Het juridisch kader en de commerciële gebruiken verschillen erg van land tot land en een doorgedreven specialistische aanpak is een noodzakelijke voorwaarde om succesvolle inning uit te voeren in het buitenland. Daarom besteden onze internationale Collection Officers veel tijd aan de uitbouw en de verfijning van ons internationaal netwerk van gespecialiseerde incassobureau’s. Wij concentreren ons daarbij op kwaliteit en snelheid. Hierdoor kunnen wij aan onze klanten dezelfde kwalitatieve service bieden die wij voor hen in eigen land verzorgen. Zonder uiteraard de kostprijs uit het oog te verliezen. (geliëerde partners)


In de praktijk
U maakt met ons een overeenkomst over de incasso opdracht die u ons toevertrouwt. Deze procedure is dezelfde als bij een Belgisch dossier. Ook hier worden eenvoudig en transparant prijzen en modaliteiten vermeld (bekijk hier een modelovereenkomst).

Uw dossier wordt in handen gegeven van uw persoonlijke internationale Collection Officer die gespecialiseerd is in schuldinvordering in het land van uw debiteur. Hij contacteert en overlegt met onze correspondent ter plaatse, die onmiddellijk de incassoprocedure inzet volgens de incassowetgeving die ter plaatse geldt.


Status van het incassodossier
Als klant kan u op elk ogenblik via onze beveiligde ICSDirect webtoepassing de gedetailleerde status van uw dossier(s) met copij van alle stukken en acties raadplegen. ICSDirect is paswoord beveiligd en 24/7 beschikbaar.