Overeenkomst buitengerechtelijke opdracht


DATUM:


Tussen: 

I.C.S. INTERNATIONAL COLLECTION SERVICES BVBA,

Noorderlaan 98/B29, 2030 Antwerpen, BTW BE BE0676 982 695, RPR Antwerpen

hiernagenoemd I.C.S.

 

En:  (invullen aub)

 

Firma

 

Straat + nummer

 

Postnr + gemeente

 

BTW-nummer

 

RPR

 

Bankrekeningnr.

 

hiernagenoemd de klant

 

wordt overeengekomen wat volgt:

 

I.C.S. verbindt er zich toe naar best vermogen de zakelijke incasso-opdrachten te behandelen welke door de klant worden overgemaakt. De klant heeft geen enkele verplichting en is op geen enkele wijze door exclusiviteit gebonden aan I.C.S. voor wat betreft het doorzenden van incasso-opdrachten. Anderzijds erkent de klant dat de invordering en de behandeling van de incasso-opdrachten zal gebeuren volgens de hieronder vermelde tarieven en modaliteiten: De commissies worden enkel berekend op de ingevorderde bedragen (no cure - no pay),  aan ICS betaald of aan de klant betaald na tussenkomst van ICS.  Prijzen/ tarieven excl. BTW.

 

1.Binnenland  

Ouderdom vordering

1 tot 90 dagen

91 tot 180 dagen

181 tot 360 dagen

Geïnd bedrag/Schijf

Commissie in %

Commissie in %

Commissie in %

-  € 9.000

5%

10%

12%

+ € 9.000

5%

8%

10%

Bankkosten zijn voor rekening klant. 

De dossierkost bedraagt € 18 en voor vorderingen ouder dan 1 jaar en/of kleiner dan € 250 wordt bij succes 5 % bij het hoogste percentage geteld.

 

2.  Directe handelspartners – Nederland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Frankrijk

Ouderdom vordering

1 tot 90 dagen

91 tot 180 dagen

181 dagen tot 360 dagen

Geïnd bedrag/Schijf

Commissie in %

Commissie in %

Commissie in %

- € 12.500

12%

15%

17%

+ € 12.500

8%

10%

10%

Bankkosten en valutakosten zijn voor rekening van de klant. Bij vorderingen ouder dan 1 jaar wordt bij succes 5% in rekening gebracht. Dossierkost bedraagt € 43  Er wordt geen bijkomende commissie voor kleinere vorderingen gerekend. Dossierkost Luxemburg € 75.

 

3.  Andere West-Europese EU-landen + Zwitserland, Noorwegen en Cyprus

Ouderdom vordering

1 tot 180 dagen

181 tot 360 dagen

Geïnd bedrag/Schijf  

Commissie in %

Commissie in %

- € 12.500

15%

20%

+ € 12.500

10%

15%

Bankkosten en valutakosten zijn voor rekening van de klant. Bij vorderingen ouder dan 1 jaar en/of in Spanje wordt bij succes 5% bijkomende commissie in rekening gebracht. Dossierkost bedraagt € 43, behalve Italië: 75 €.  Er wordt geen bijkomende commissie voor kleinere vorderingen gerekend.

 

4.  Nieuwe EU-landen: ( o.a. Baltische staten, Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Roemenië, Bulgarije enz…)

Ouderdom Vordering

1 tot 180 dagen

180 tot 360 dagen

Geïnd bedrag per schijf 

Incassocommissie in %

Incassocommissie in %

- € 12.500

20 %

25 %

+ € 12.500

15 %

20 %

Bank- en valutakosten zijn voor rekening van de klant. Bij vorderingen ouder dan 1 jaar wordt bij succes 5% commissie bij het hoogste percentage geteld. De dossierkost bedraagt € 92. Er wordt geen bijkomende commissie voor kleinere vorderingen gerekend.

 

5.  Verenigde Staten en Canada

Geïnd bedrag per schijf 

Incassocommissie in %

- € 12.500

27 %

+ € 12.500

20 %

Bank- en valutakosten zijn voor rekening van de klant. Bij vorderingen ouder dan 1 jaar wordt bij succes 5% commissie bij het hoogste percentage geteld. De dossierkost bedraagt € 111. Er wordt geen bijkomende commissie voor kleinere vorderingen gerekend.   

 

6. Alle andere landen (o.a. Midden en Verre-Oosten):

Incassocommissie: 35%. Bank- en valutakosten zijn voor rekening van de klant. Bij vorderingen ouder dan 1 jaar wordt bij succes 5% bijkomende commissie in rekening gebracht. De dossierkost bedraagt € 185Afrika € 483.  Er wordt geen bijkomende commissie voor kleinere vorderingen gerekend.

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Artikel 1

De diensten door ICS verleend worden vergoed door commissie verschuldigd op de geïnde bedragen. De commissie en dossierkosten zijn verschuldigd vanaf de opdracht aan ICS wordt doorgegeven.

Artikel 2

De commissie is verschuldigd in volgende gevallen:

- bij betaling van het bedrag aan de klant of aan ICS.

- indien tussen klant en debiteur een overeenkomst van kwijtschelding of schuldvergelijking wordt gemaakt.

- indien de klant de geleverde goederen terugneemt.

Artikel 3

De klant verbindt zich ertoe ICS ONMIDDELLIJK te verwittigen van elke tussenkomst van de debiteur zoals betaling, contact of correspondentie.
Artikel 4

De door ICS geïnde bedragen worden maandelijks afgerekend met de klant mits inhouding van de commissie op het geïnde bedrag.

Artikel 5

De facturen van ICS zijn contant betaalbaar te Antwerpen op de zetel van de vennootschap. 

Voor facturen niet betaald na 30 dagen, wordt een ingebrekestelling verstuurd.

Indien hierop geen betaling volgt, zal een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden van 15 % met een minimum van € 37. Bovendien zullen de nalatigheidsintresten 12 % per jaar bedragen.

Artikel 6

Beide partijen aanvaarden bij betwisting de bevoegdheid van de Rechtbank van Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

Voor I.C.S.                                                                                                                                         Voor de klant,

(naam en handtekening)                                                                                                     (naam en handtekening)

 

 

Document in tweevoud, opgemaakt te Antwerpen.