Privacy

ICS BVBA stelt alles in het werk om de privacy van zijn website-bezoekers te beschermen.
ICS BVBA kan bepaalde gegevens verzamelen volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
U hoeft geen persoonlijke gegevens mee te delen om de website te bekijken.
De door u verstrekte informatie gebruiken wij enkel om contact met u op te nemen in het kader van een incassoprocedure en om u, waar mogelijk, de gevraagde informatie over ons kantoor te bezorgen.

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt onze website gebruik van cookies, hoofdzakelijk om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer kunnen gezet worden. De verkregen informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis en u kunt er niet door geïdentificeerd worden.
U hoeft onze cookies niet te aanvaarden en u kunt uw browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet aanvaard worden.

De verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt nooit aan derden doorgegeven tenzij wij er wettelijk toe verplicht zijn.

U hebt het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens en ze te laten wijzigen of verwijderen uit onze bestanden.
Alle inlichtingen en verzoeken kunt u sturen naar info@internationalcollections.eu.